8 công việc kế toán cần làm tháng 05/2020

Dưới đây là 8 công việc kế toán cần làm trong tháng 05/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, một số doanh nghiệp được lùi thời hạn nộp thuế.

1. Nộp hồ sơ khai thuế quý I/2020 (nếu chưa nộp)

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 04/5/2020
– Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
– Nội dung công việc: Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/4/2020. Tuy nhiên, ngày 30/4 là ngày nghỉ lễ (dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và cuối tuần kéo dài 04 ngày) nên hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế quý I/2020 là ngày 04/5/2020.

2. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2020

Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo. Theo đó, hạn nộp quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/4; tuy nhiên, căn cứ theo Công văn 50942/CT-HTr hạn cuối cùng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2020 là ngày 04/5/2020 do trùng ngày nghỉ.

3. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2020

– Thời hạn thực hiện: Trước ngày 03/5/2020.
– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
– Nội dung công việc:
+ Trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị.
+ Trường hợp tháng 4/2020 nếu không có thay đổi về số lượng người lao động thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo.

4. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 4/2020

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/5/2020.
– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
– Nếu trong tháng 4/2020 không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải thực hiện kê khai.
công việc kế toán cần làm tháng 5/2020

5. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/5/2020.
– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/5/2020.
– Căn cứ: Khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
– Đối tượng: Áp dụng với doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (kể cả khi không sử dụng hóa đơn), gồm:
+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

7. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 5/2020

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/5/2020.
Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Lưu ý: Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

8. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 5/2020

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31/5/2020.
Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP
Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.
Lưu ý: Theo Công văn số 245/TLĐ, một số doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể:
  • Thời hạn được lùi: Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.
  • Đối tượng được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên).
Trên đây là 08 công việc kế toán cần làm trong tháng 5/2020. Theo đó, trừ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà đã có quy định tạm ngưng, lùi thời hạn nộp thuế thì các doanh nghiệp khác vẫn thực hiện khai, nộp thuế, trích đóng tiền bảo hiểm như thời hạn đã quy định.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về phần mềm kế toán SME của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0918.437.227 – 0917.757.227 nhận ngay ưu đãi 
Đánh giá post
.
.
.
.