Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm misa sme 2020

Phần mềm MISA SME.NET 2020 đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng chứng từ phát sinh < 5.000 chứng từ/tháng (bình quân 1 chứng từ có 5 dòng chi tiết) và dữ liệu kế toán dưới 10GB. Để sử dụng tốt phần mềm MISA SME.NET 2020, đơn vị cần tham khảo yêu cầu cấu hình phần cứng để sử dụng misa máy tính dưới đây:

Yêu cầu phần cứng đối với phần mềm misa sme 2020

Tiêu chí Máy trạm để kế toán nhập chứng từ Máy chủ chứa dữ liệu kế toán
Dưới 1.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 3

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3 trở lên 
 • RAM 2GB
Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >=2 GB
 • Win 7 (64bit) trở lên
Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)
Cấu hình máy khuyến nghị:

  • CPU Intel Core i5 trở lên
  • RAM >= 4 GB
  • Win7 profestional 64bit trở lên  

(các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)

Từ 1.000 đến 2.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 5

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 2GB
 • Win 7 (64bit)
Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win 7 (64bit) trở lên
Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)
Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >=8GB
 • Win 7 profestional 64 bit trở lên (các phiên bản cao hơn như win8, win 10 cũng là bản profestional 64 bit)
 • Ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu
Từ 2.000 đến 5.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán từ 5 đến 10

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win7 (64bit)
Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win7 (64bit)
Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i5
 • RAM >= 8GB
 • Win 7 profestional (64bit) trở lên (các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)
Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 16GB
 • Windown server 2008 R2 trở lên (64bit)
 • Dùng ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu
2/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.