FAST hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được bãi bỏ và doanh nghiệp chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01-7-2022. Tuy nhiên, việc triển khai sớm hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng thụ động trước thời hạn chuyển đổi theo quy định của Bộ Tài chính cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong công tác chuyển đổi hình thức phát hành hóa đơn, Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) giới thiệu chương trình:

MIỄN PHÍ ĐỔI HÓA ĐƠN GIẤY NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

(Khi mua phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice)

Nội dung chương trình: 

  • Miễn phí chuyển đổi hóa đơn giấy, hóa đơn tự in còn chưa sử dụng sang hóa đơn điện tử.
  • Miễn phí chỉnh sửa mẫu hóa đơn theo mẫu hiện có của Fast e-Invoice.
  • Miễn phí kết nối, tích hợp với các phần mềm khác của FAST.

Điều kiện áp dụng: Khi khách hàng mua phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Chương trình bắt đầu từ ngày 01-04-2021 đến ngày 31-12-2021 và áp dụng trên toàn quốc..

Để được tư vấn hỗ trợ, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ: phanmemfast.com hoặc liên hệ SĐT: 0917.757.227 – 0918.437.227 – 0917.457.337

Đánh giá post
.
.
.
.