Giải Đáp Thắc Mắc Về Chuẩn Định Dạng Lưu Hóa Đơn Điện Tử

Hiện có một số doanh nghiệp thắc mắc về việc kiểm tra (hiển thị) hóa đơn điện tử trên trang tin hotrohienthihddt.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế hoặc dochoadon.hcmtax.gov.vn của Cục thuế Tp HCM thì có thông báo là hóa đơn không đúng về định dạng.
Chúng tôi xin được trả lời về thắc mắc trên như sau.
Về hóa đơn điện tử hiện nay có các thông tư và nghị định sau:
  1. Thông tư 32/2011/TT-BTC (Nghị định 51/2010/NĐ-CP): Áp dụng đến hết ngày 30-6-2022.
  2. Thông tư 68/2019/TT-BTC (Nghị định 119/2018/NĐ-CP): Áp dụng đến hết ngày 30-6-2022.
  3. Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Áp dụng bắt buộc từ 1-7-2022. 
Hiện nay đa số các doanh nghiệp đang áp dụng theo Thông tư 32. Một số ít doanh nghiệp có thể áp dụng theo TT 68 hoặc NĐ 123.
Liên quan đến định dạng lưu trữ hddt thì có các hướng dẫn như sau:
  1. Ngày 11-5-2020 TCT có ra quyết định 635/QĐ-TCT “Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế”.
  2. Ngày 19-3-2021 Tổng cục Thuế có ra Thông báo số 92/TB-TCT về “Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo TT 32/2011/TT-BTC”.
  3. Còn trước đó TCT chưa có quy định cụ thể về định dạng lưu hddt và mỗi nhà cung cấp hddt tự lưu theo định dạng của mình và phần mềm của nhà cung cấp đó sẽ cho xem (hiển thị) được hóa đơn của mình trên tệp pdf.
Trong thông báo 92 thì TCT cũng nêu rõ là chỉ khuyến nghị chứ không bắt buộc phải áp dụng.
Ngoài ra Cục thuế Tp HCM cũng có hướng dẫn theo Kế hoạch 19/KH-TC lưu trữ định dạng có một số bổ sung so với quyết định  635/QĐ-TCT.
Công ty FAST đã cập nhật phần mềm phát hành hddt Fast e-Invoice đáp ứng các yêu cầu quy định của Cơ quan thuế và nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể các doanh nghiệp có các lựa chọn sau:
  1. Theo khuyến nghị của TCT theo QĐ 635/QĐ-TCT
  2. Theo khuyến nghị của Cục thuế Tp HCM theo Kế hoạch 19/KH-CT
  3. Theo khuyến nghị của TCT theo Thông báo 92/TB-TCT.
hoặc vẫn giữ nguyên theo định dạng cũ trong Fast e-Invoice nếu như sử dụng trước ngày ra đời của các khuyến nghị nêu trên.
Như vậy việc kiểm tra (hiển thị) thông tin hóa đơn trên trang của TCT gặp thông báo không đúng định dạng nếu như phần mềm hddt mà doanh nghiệp đang sử dụng không theo Thông báo 92/TB-TCT, hoặc trang của Cục thuế Tp HCM thông báo sai nếu như không theo Kế hoạch 19/KH-CT.
Khách hàng của FAST có thể đề nghị FAST cho chuyển đổi việc lưu trữ hddt theo định dạng mới phù hợp với mình. Khi này khách hàng hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của FAST.
Mong rằng nội dung trên trả lời được thắc mắc của khách hàng. 
Nếu cần hỗ trợ thêm khách hàng hãy đừng ngần ngại liên hệ với các bộ phận chăm sóc khách hàng của FAST. Hotline: 0917.757.227- 0917.457.337
Hóa đơn điện tử Fast
Hóa đơn điện tử Fast
Đánh giá post
.
.
.
.