Hướng Dẫn sử dụng phần mềm Fast Accounting Online

Hướng dẫn nhận ngay 100$ >>

Phần mềm kế toán Fast Accounting là phần mềm kế toán mới nhất hiện nay đáp ứng đầy đủ yêu cầu của kế toán, chủ doanh nghiệp trong việc quản lý tình hình tài chính – kế toán. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng FAST đã cập nhật tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast Accounting Online

1. Cài Đặt & Kết Nối

2. Hướng Dẫn Chung Khi Sử Dụng Chương Trình

3. Khai Báo Danh Mục Và Tham Số Ban Đầu

4.Số Dư Lần Đầu Sử Dụng Chương Trình

5. Các Phân Hệ Sử Dụng

1-Cài Đặt & Kết Nối

Phần mềm Fast Accounting Online chạy trực tiếp trên nền tảng điện toán đám mây, vì vậy người dùng không cần phải cài đặt tại máy mà chỉ cần đăng nhập bằng đường dẫn sử dụng chương trình trên trình duyệt Web.

 • Sau khi nhận được thư điện tử về thông tin phần mềm Fast Accounting Online, người dùng thực hiện đăng nhập chương trình lần đầu theo hướng dẫn sau:
 • Sao chép hoặc kích vào đường dẫn (Link) sử dụng chương trình để đăng nhập:
Đăng nhập vào link Fast Accounting Online
Đăng nhập vào link Fast Accounting Online
 • Nhập vào Tên và Mật khẩu (được cung cấp trong thư điện tử):
Nhập tên và mật khẩu được cung cấp trong thư điện tử
Nhập tên và mật khẩu được cung cấp trong thư điện tử

2-Hướng Dẫn Chung Khi Sử Dụng Phần mềm Fast Accounting Online

Các trình duyệt có thể sử dụng

Các trình duyệt và phiên bản khuyến cáo để có thể sử dụng tốt chương trình, tuy nhiên, người dùng có thể nâng cấp các phiên bản mới hơn.

 • Internet Explorer 8.0 (hoặc cao hơn).
 • Firefox 3.6 (hoặc cao hơn).
 • Chrome 9.0 (hoặc cao hơn).
 • Safari 5.0 (hoặc cao hơn).
 • Opera 11.0 (hoặc cao hơn).

Các chú ý về thao tác sử dụng

Hủy phiên làm việc trước

 • Chương trình được phát triển trên nền web nên tại một thời điểm sử dụng sẽ tương đương 1 phiên làm việc. Trong trường hợp kết thúc hoặc tạm dừng làm việc nên nhấn vào biểu tượng Thoát ở góc trên bên phải của chương trình để đăng xuất khỏi phiên làm việc.

biểu tượng Thoát ở góc trên bên phải

 • Trường hợp trước đó không đăng xuất đúng cách (chưa nhấn Thoát) hoặc một ai đó đang sử dụng tên đăng nhập của mình thì khi đăng nhập lại, hệ thống sẽ cảnh báo và yêu cầu hủy phiên làm việc trước bằng cách nhấn vào dòng Hủy phiên làm việc trước để đăng nhập lại được.
Nhấn vào dòng Hủy phiên làm việc trước để đăng nhập lại
Nhấn vào dòng Hủy phiên làm việc trước để đăng nhập lại

Mở cửa sổ mới

Khi cần làm việc với nhiều chức năng/nghiệp vụ khác nhau, người dùng có thể thao tác như sau:

 • Sao chép địa chỉ đường dẫn trang hiện tại, mở 1 trang hoặc 1 cửa sổ trình duyệt mới, dán vào ô địa chỉ và chọn chức năng cần làm việc.
 • Trình duyệt FireFox, Chome, Opera, Internet Explorer: nhấn chuột phải vào chức năng cần mở và chọn Open link in new tab hoặc Open link in new window.
Làm việc với nhiều chức năng nghiệp vụ khác nhau
Làm việc với nhiều chức năng nghiệp vụ khác nhau

3-Khai Báo Danh Mục Và Tham Số Ban Đầu

Nội dung: Khai báo danh mục chi tiết và thủ công

 • Hệ thống
 • Tổng hợp
 • Tiền
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ, dụng cụ
 • Giá thành sản xuất
 • Dự án, công trình

[Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting (FA11R08)]

4-Số Dư Lần Đầu Sử Dụng Chương Trình Của Phần mềm Fast Accounting Online

Nhập số dư tài khoản:

 • Dùng để cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản trước khi sử dụng chương trình.

Nhập số dư đầu kỳ khuế ước:

 • Dùng để cập nhật số dư nợ gốc đầu kỳ cho các khế ước đi vay, cho vay trước khi sử dụng chương trình.

Nhập số dư công nợ:

 • Dùng để cập nhật số dư công nợ phải thu đầu kỳ cho các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trước khi sử dụng chương trình.
 • Dùng để cập nhật số dư công nợ phải trả đầu kỳ cho các nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên trước khi sử dụng chương trình.

Nhập số dư tồn kho:

 • Dùng để cập nhật số dư tồn kho đầu kỳ cho các hàng hoá, vật tư trước khi sử dụng chương trình.

Nhập số dư giá thành:

 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang qui đổi đầu kỳ cho kỳ đầu tiên sử dụng chương trình. Chức năng này chỉ áp dụng đối với bài toán giá thành có chi phí dở dang được xác định theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

[Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting (FA11R08)]

5-Các Phân Hệ Sử Dụng

 • Tiền
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ, dụng cụ
 • Giá thành sản xuất
 • Dự án, công trình
 • Tổng hợp
 • Hệ thống

Để biết rõ hơn chi tiết công dụng của từng phân hệ thì theo dõi tiếp bài hướng dẫn tiếp theo nhé!

Để tìm hiểu giá thành phần mềm kế toán Fast, liên hệ chúng tôi 0917.457.337-0918.437.227-0917.757.227 để được tư vấn về dịch vụ.

Đánh giá post
.
.
.
.