Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính Trước Khi Cài Đặt Fast Accouting

1. Cài đặt cho 1 người sử dụng và cho nhiều người sử dụng

Fast Accounting có 2 lựa chọn khi cài đặt:

  • Cài đặt trên máy đơn lẻ cho 1 người sử dụng: Áp dụng trong trường hợp máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm. Nếu chọn kiểu cài đặt này Công ty của người sử dụng chỉ có một máy tính làm kế toán.
  • Cài đặt cho nhiều người sử dụng chung: Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều người sử dụng từ nhiều máy trong mạng máy tính nội bộ hoặc có máy kết nối từ xa. Khi đó cơ sở dữ liệu (CSDL) sẽ được cài trên 1 máy và chương trình được cài trên các máy trạm. Máy chứa CSDL có thể là 1 máy chủ riêng biệt (Server) hoặc là một máy làm việc bình thường (máy chủ vừa chứa CSDL, vừa chứa chương trình như các máy trạm làm việc khác).
Cài đặt cho 1 người sử dụng và cho nhiều người sử dụng
Cài đặt cho 1 người sử dụng và cho nhiều người sử dụng

2. Kiểm tra cấu hình phần cứng và phần mềm đối với máy tính

2.1 Yêu cầu trong trường hợp cài đặt trên 1 máy đơn lẻ cho 1 người sử dụng

Trường hợp chỉ có 1 người sử dụng duy nhất, khi này chương trình và csdl thường được cài
luôn trên máy làm việc của người sử dụng này. Yêu cầu về phần cứng như sau:

Win 8 Win7/Vista Win XP
Bộ vi xử lý (CPU) 2Ghz 2Ghz 1.6Ghz
Bộ nhớ trong (RAM) 2GB 2GB 2MB
Dung lượng đĩa cứng (HDD) còn trống 4.0GB 4.0GB 4.0GB
Độ phân giải màn hình 1024 x 768

Còn yêu cầu đối với phần mềm như sau:

– Hệ điều hành Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP3.

– Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server
2008 Express Edition).

– .NET Framework 3.5 SP1.

2.2 Yêu cầu về cấu hình phần cứng và phần mềm khi cài đặt cho nhiều người sử dụng

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có ít người sử dụng (2-4 người) thì có thể cài đặt chương
trình và csdl kiêm luôn trên một máy trạm làm việc, vừa để các máy khác truy cập vào và vừa
để một người sử dụng làm việc. Khi này yêu cầu cấu hình phần cứng như sau:

Win 10/8 Win7/Vista Win XP
Bộ vi xử lý (CPU) 3.2Ghz 2Ghz 1.6Ghz
Bộ nhớ trong (RAM) 4GB 4GB 2GB
Dung lượng đĩa cứng (HDD) còn trống 4.0GB 4.0GB 4.0GB
Độ phân giải màn hình 1024 x 768

Và yêu cầu đối với phần mềm của máy trạm kiêm máy chủ:

– Hệ điều hành Win 10, Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP2.

– Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server
2008 Express Edition).

– .NET Framework 3.5 SP1.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người sử dụng (>=5 người) thì cần phải có một máy chủ
riêng để cài chương trình và csdl. Khi này yêu cầu cấu hình phần cứng đối với máy chủ như
sau:

Win Server
Bộ vi xử lý (CPU) 3.2Ghz
Bộ nhớ trong (RAM) 4GB
Dung lượng đĩa cứng (HDD) còn trống 4.0GB

Và yêu cầu đối với phần mềm của máy chủ

– Hệ điều hành Windows Server 2003 SP1 trở lên.

– Microsoft SQL Server 2005 (Standard Edition) trở lên (Bộ cài đặt sẽ cài MS SQL Server
2008 Express Edition).

– .NET Framework 3.5 SP1.

Yêu cầu cấu hình phần cứng đối với máy trạm/máy làm việc của người sử dụng

Win 10/8 Win7/Vista Win XP
Bộ vi xử lý (CPU) 2Ghz 2Ghz 1.6Ghz
Bộ nhớ trong (RAM) 2GB 2GB 2GB
Dung lượng đĩa cứng (HDD) còn trống 1.0GB 1.0GB 1.0GB
Độ phân giải màn hình 1024 x 768

Yêu cầu đối với phần mềm:

–  Hệ điều hành Win 10, Win 8, Win 7, Win Vista, WinXp SP2.

– .NET Framework 3.5 SP1.

Đánh giá post
.
.
.
.