Phần mềm kế toán cho công ty kinh doanh dược phẩm

Phần mềm kế toán nào phù hợp cho doanh nghiệp dược phẩm, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh thuốc?

Ngành sản xuất kinh doanh Dược phẩm là một ngành có yêu cầu quản lý hết sức khắt khe từ quy trình sản xuất, lưu kho đến các chi tiết về số lô, hạn dùng hay xuất xứ sản phẩm, hệ thống phân phối… Những yêu cầu đó đòi hỏi phần mềm kế toán ngoài một số phân hệ thông dụng cần phải được thiết kế riêng các phân hệ phù hợp với đặc thù ngành và đặc thù quản trị của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, dược phẩm. Với các công việc thuộc công ty dược, phần mềm kế toán MISA giúp kế toán và chủ doanh nghiệp: Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng; Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng; Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ; Quản lý Doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng; mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ).

Với phần mềm kế toán MISA SME.NET, mọi nghiệp vụ quản lý tài chính – kế toán của công ty dược sẽ được quản lý dễ dàng:

1. Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

  • Chứng từ bán hàng
quản lý hàng hóa theo số lô, hạn dùng
  • Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng
tổng hợp tồn kho theo hạn dùng

2. Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng

  • Tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
  • Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng
bảng kê phiếu nhập, xuất kho theo đơn hàng

3. Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ

  • Giá thành sản xuất liên tục – hệ số, tỷ lệ
tính giá thành hệ số, tỷ lệ
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ: Đánh giá dở dang
tính giá thành sản xuất
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – tỷ lệ: Tính giá thành
tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

4. Quản lý Doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

quản lý doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

  • Chứng từ mua hàng
chứng từ mua hàng nhập khẩu
  • Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ
xử lý chênh lệch tỷ giá
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Đánh giá post
.
.
.
.