Phần mềm kế toán cho công ty nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ mới thành lập thường gặp nhiều khó khăn về chi phí, nhưng không có nghĩa là phải sử dụng hệ thống quản lý thiếu đồng bộ, thiếu linh hoạt sẽ dẫn đến nhiều khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Hiểu được khó khăn đó, MISA cung cấp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập với số lượng chứng từ, hóa đơn ít. chỉ với 3.950.000đ. Chi tiết gói phần mềm này như sau:

 • Đầy đủ 16 Nghiệp vụ: Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.
 • Đơn giá: 3.950.000đ
 • Giới hạn: 1000 chứng từ.

Các tính năng nổi bật trên phần mềm kế toán danh cho doanh nghiệp nhỏ mới thành lập MISA

Báo cáo nhanh, chính xác, tiết kiệm công sức và thời gian

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều tính năng hữu ích trong công việc lập báo cáo tài chính, cụ thể:

 • Tự động phát hiện các sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn cách thức xử lý theo đúng quy định
 • Gợi ý những sai sót thường gặp trên báo cáo tài chính để kế toán chủ động kiểm tra, khắc phục
 • Cung cấp đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC và tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo tài chính
 • Tự động kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phát hiện kịp thời sai lệch

Đơn giản, dễ sử dụng

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa MISA SME.NET được đưa vào giảng dạy trong chương trình học của nhiều trường đại học bởi sự đơn giản, dễ sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cần thiết của nhiều nhà tuyển dụng hiện nay. Phần mềm được chia thành nhiều phân hệ với chương trình làm việc dễ nhập liệu và sử dụng.

Các tính năng nổi bật

 •  Tự động nhập liệu chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp: cho phép kế toán chỉ cần nhập file đuôi “.xml” là chương trình sẽ tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử (HĐĐT) của nhiều nhà cung cấp khác nhau: meInvoice.vn, BKAV, Thaison, VNPT, Viettel, Softdream…giúp kế toán tiết kiệm hơn 90% thời gian nhập liệu.
 • Kết nối trực tiếp phần mềm hóa đơn điện tử cho phép doanh nghiệp dễ dàng xuất hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu
 • Phiên bản mobile giúp các nhà lãnh đạo như Kế toán trưởng, Giám đốc, Tổng giám đốc… có thể dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính, kế toán của doanh nghiệp ngay tức thì
 • Kết nối Ngân hàng điện tử cho phép kế toán ngồi tại văn phòng cũng có thể chuyển tiền, tra cứu số dư, lấy sổ phụ ngân hàng.
 • Tự động hóa việc lập BCTC giúp tiết kiệm thời gian, báo cáo kịp thời
 • Kết nối hệ thống của cơ quan nhà nước xác thực tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

Tính năng nghiệp vụ của phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa MISA SME.NET

 •  Phân tích báo cáo tài chính: hệ thống báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích đa dạng giúp kế toán, giám đốc kiểm soát tức thì tình hình doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tồn kho,
 •  Quỹ: đầy đủ nghiệp vụ thu chi tiền mặt, kế toán có thể thu tiền của một hoặc nhiều khách hàng trên cùng một Phiếu thu, theo dõi tổng số tiền thu được theo từng nhân viên
 • Thủ quỹ: Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi rồi ghi vào Sổ quỹ mà không mất công nhập liệu lại; tự động đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt, xử lý chênh lệch thừa thiếu sau khi kiểm kê quỹ.
 • Ngân hàng: Tự động hạch toán kế toán chứng từ thu chi tiền gửi, phần mềm kế toán MISA SME.NE, thực hiện thao tác duy nhất trên 01 phần mềm kế toán tích hợp đầy đủ các tiện ích: Thanh toán, tự động hạch toán lệnh chuyển tiền, truy vấn thông tin tài khoản…
 • Mua hàng: Quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng trên phần mềm, dễ dàng xem được từng mặt hàng đã nhận được bao nhiêu; kiểm tra tình hình hoạt động của người bán và tự động lập chứng từ mua hàng khi nhận hóa đơn điện tử đầu vào
 • Bán hàng: Chương trình sẽ tự động lấy thông tin trên hóa đơn nhận được để lập chứng từ trả lại hàng bán tương ứng đồng thời có thể dễ dàng tra cứu được người mua có đang được phép hoạt động hay không giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ. Phần mềm kết nối với các phần mềm bán hàng phổ biến giúp kế toán không mất thời gian nhập liệu lại
 • Quản lý hóa đơn: phần mềm kết nối trực tiếp dịch vụ Hóa đơn điện tử, giúp phát hànhhóa đơn điện tử ngay trên phần mềm và tự động hạch toán doanh thu ngay khi lập hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra tình trạng của thông báo phát hành hóa đơn, tránh các trường hợp bị phạt do phát hành hóa đơn điện tử khi chưa có hiệu lực
 • Thuế: Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch. Phần mềm cũng tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại, đồng thời phần mềm cũng tích hợp dịch vụ kê khai thuế MTAX.VN, giúp Kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm.
 • Hợp đồng: Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi.
 • Kho, thủ kho: Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời… và tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ. Đồng thời phần mềm giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hàng hóa theo mã quy cách (size, chủng loại, màu sắc…) và theo nhiều đơn vị tính khác nhau
 • Công cụ dụng cụ: Cho phép kế toán quản lý danh sách và tự động phân bổ chi phí các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.
 • Tài sản cố định: Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ và tự động khấu hao TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
 • Tiền lương: Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa MISA SME.NET cho phép các doanh nghiệp lập bảng chấm công chi tiết, tổng hợp và lập bảng tính lương ngay trên phần mềm. Phần mềm tự động tính, phân bổ và hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính.
 • Giá thành: Phần mềm cung cấp đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng.
 • Tổng hợp: Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.Phần mềm tự động kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo các cặp tài khoản kết chuyển đã thiết lập.
 • Công việc: Cho phép khai báo và quản lý danh sách nhiệm vụ chi tiết đến từng loại công việc, tình trạng thực hiện, mức độ ưu tiên và % hoàn thành, đồng thời quản lý lịch hẹn và nhắc việc một cách hiệu quả
 • Tài liệu: Phần mềm cho phép phân loại và sắp xếp, tìm kiếm các tài liệu nhanh chóng, hiệu quả
4.9/5 - (338 bình chọn)
.
.
.
.