Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp quản lý kho logistics

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp quản lý kho logistic. Ngoài ra, phần mềm còn phù hợp với đặc thù quản lý kho của doanh nghiệp logistic như: Theo dõi hàng hóa có nhiều đặc tính( màu sắc, kích cỡ…), theo số lô hạn dùng, có nhiều đơn vị tính, lập biên bản kiểm kê, kiểm soát xuất kho theo định mức, thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho từng vật tư, hàng hóa,…

 

1. Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý kho logistic thực hiện tất cả nghiệp vụ kho

 
Nhập kho hàng mua, Nhập thành phẩm sản xuất/ lắp ráp/tháo dỡ, Xuất bán hàng, Xuất sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Xuất kho gửi bán đại lý, Xuất chuyển kho nội bộ,…
 
Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ như: Lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất của chi nhánh khác, phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng, từ chứng từ bán hàng ,có nhiều loại chứng từ nhập/ xuất để chọn và tự động định khoản theo từng loại tương ứng, Tự động nhảy số chứng từ liên tục, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ… ngay khi lập chứng từ

2. Phần mềm đáp ứng nhiều phương pháp tính giá xuất kho

 
Các phương pháp tính có thể kể đến như bình quân cuối kì, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh, và tự động tính giá xuất theo từng phương pháp.
 
Tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ …

3. Cho phép quản lý, theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung…

Cho phép nhập kho, xuất kho theo từng loại đặc tính

4. Quản lý hàng hóa có chính sách chiết khấu

 

Khi mua số lượng lớn, quản lý theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi khi nhập kho, xuất kho theo đơn vị chuyển đổi về đơn vị chính để quản lý tồn kho theo từng đơn vị tính.

Cho phép theo dõi nhiều đơn vị tính, cập nhật giá mua ngầm định theo từng đơn vị tính, quản lý số tồn tối thiểu của từng mặt hàng.

5. Giúp doanh nghiệp theo dõi được số lô, hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa 

Việc quản lý theo dõi được số lô, hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa sẽ giúp kế toán dễ dàng biết được hàng hóa nào còn hạn dùng hay không từ đó dễ dàng điều chỉnh chính sách giải phóng hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa.
Dễ dàng thống kê được những VTHH sắp hết hạn trong khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng…

6.Cho phép doanh nghiệp quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tất cả doanh nghiệp quản lý xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sẽ theo quy định của cơ quan thuế ( cho phép thông báo phát hành giống hóa đơn, cấp số liên tục không cho sửa xóa khi đã cấp…)

Cho phép hiển thị giá bán trên phiếu xuất kho gửi đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

7. Cho phép quản lý VTHH theo nhiều nhóm hàng hóa, tình hình nhập xuất tồn hàng hóa theo cấp bậc

 

Phần mềm sẽ quản lý hàng hóa theo cấp bậc từ chủng loại đến nhóm hàng hóa, loại hàng hóa, mặt hàng (tức theo dạng sơ đồ hình cây)

 

Giúp quản lý hàng hóa theo nhiều tiêu chí như: hàng sản xuất, nhóm hàng, nhà phân phối, nước sản xuất…

8. Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo

Phần mềm giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho.

Cho phép lập phiếu xuất kho NVL, nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất, tự động tính giá nhập kho thành phẩm đối với các thành phẩm lắp ráp

9. Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ

Phiếu nhập kho/Xuất kho, các Sổ kho, Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn theo từng VTHH, từng kho, theo mã quy cách, số lô, hạn dùng,…

Cho phép kế toán tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp đưa vào phần mềm sử dụng, lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

10. Định kì, giúp doanh nghiệp thực hiện công tác kiểm kê kho được nhanh chóng

– Cho phép kế toán lập được danh sách hàng hoá để kiểm kê kho cùng với thủ kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế và cập nhật kết quả kiểm kê vào phần mềm để lưu trữ

Cho phép xuất khẩu danh sách VTHH ra excel để kế toán kho và thủ kho thực hiện công tác kiểm kê và nhập kết quả kiểm kê vào phần mềm. Cho phép điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của VTHH nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng

– Cho phép lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
– Tự động xử lý chênh lệch hàng thừa, thiếu sau khi kiểm kê

Tự động hạch toán trên chứng từ xử lý, sau khi xử lý chênh lệch xong phần mềm tự động tích vào ô “ Đã xử lý” trên biên bản kiểm kê.

11. Cho phép kế toán kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho của kế toán bán hàng, kế toán mua hàng

 

12. Phần mềm cho phép Thủ kho tiếp nhận trực tuyến các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho
 
Phần mềm kế toán cho phép Thủ kho tiếp nhận trực tuyến Phiếu kho, Phiếu xuất kho được gửi đến từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng để ghi vào Sổ kho, giúp Thủ kho tiết kiệm thời gian ghi chép vào Sổ sách và hạn chế sai xót.

 

Cho phép thủ kho lưu trữ biên bản kiểm kê VTHH đã đối chiếu với kế toán kho, in các báo cáo kho, thẻ kho…

Ngoài ra, kế toán còn có thể thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho vật tư hàng hóa cụ thể để phần mềm cảnh báo giúp kế toán chủ động nhập thêm hàng về khi tồn kho đến mức tồn kho tối thiểu.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về phần mềm kế toán SME của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0918.437.227 – 0917.757.227 nhận ngay ưu đãi !
Đánh giá post
.
.
.
.