Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây lắp

Doanh nghiệp chuyên về dịch vụ xây lắp thường gặp khó khăn trong theo dõi doanh thu, chi phí. Với phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ xây lắp, trong đó, phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ đặc thù như: Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng; xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vậy liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mãi; Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng; Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của hợp đồng, dịch vụ.
Phần mềm cho lĩnh vực truyền thông quảng cáo

1. Quản lý và cho ra báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng.

2. Xuất báo cáo xuất nhập, tồn kho từng nguyên vật liệu, công cụ hoặc kho hàng khuyến mại

3. Cung cấp báo cáo lãi lỗ theo từng hợp đồng hoặc chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

4. Cung cấp báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí; báo cáo tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

5. Cho phép doanh nghiệp dễ dàng tính toán giá thành của các hợp đồng, dịch vụ

Khách hàng có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ về hóa đơn điện tử  của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0918.437.227 – 0917.757.227
Đánh giá post
.
.
.
.