Phần mềm kế toán trong doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất dược phẩm

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Các nghiệp vụ doanh nghiệp quản lý dược phẩm hiện có: Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng; Theo dõi số lượng sản phẩm theo đơn hàng; Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ; Quản lý Doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng; Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ).
doanh-nghiep-duoc-pham

1. Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

  • Chứng từ bán hàng
quản lý hàng hóa theo số lô, hạn dùng
  • Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng
tổng hợp tồn kho theo hạn dùng

2. Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng

  • Tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
  • Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng
bảng kê phiếu nhập, xuất kho theo đơn hàng

3. Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ

  • Giá thành sản xuất liên tục – hệ số, tỷ lệ
tính giá thành hệ số, tỷ lệ
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ: Đánh giá dở dang
tính giá thành sản xuất
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – tỷ lệ: Tính giá thành
tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

4. Quản lý Doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

quản lý doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

  • Chứng từ mua hàng
chứng từ mua hàng nhập khẩu
  • Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ
xử lý chênh lệch tỷ giá
Khách hàng có nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ về phần mềm kế toán SME của MISA vui lòng liên hệ Hotline: 0918.437.227 – 0917.757.227
Đánh giá post
.
.
.
.