6 Công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020

Kế toán trong tháng 06/2020 vẫn thực hiện các công việc định kì như nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, trích nộp tiền bảo hiểm…Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp sẽ được lùi thời gian nộp thuế, kinh phí công đoàn.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2020

 • Thời hạn: Trước ngày 03/6/2020.
 • Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 5/2020 (nếu có).

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 5/2020

 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.
 • Thời hạn chậm nhất phải nộp tờ khai là ngày 20/6/2020.
 • Căn cứ về thời hạn: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Nếu trong tháng 5/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.
công việc kế toán

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5/2020

 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.
 • Hạn cuối phải nộp là ngày 20/6/2020.
 • Căn cứ về thời hạn: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020

 • Đối tượng phải báo cáo: Áp dụng với doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (kể cả khi không sử dụng hóa đơn), gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

 • Hạn cuối phải nộp báo cáo là ngày 20/6/2020.
 • Căn cứ về thời hạn: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 6/2020

 • Hạn cuối phải nộp là ngày 30/6/2020.
 • Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2020

 • Hạn cuối phải nộp là ngày 30/6/2020.
 • Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Lưu ý: Theo Công văn số 245/TLĐ thì một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020, kế toán cần lưu ý để tránh các sai sót không đáng có xảy ra.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính – kế toán:
 • Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu
 •  Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn.
 • Tự động cập nhật các biểu mẫu, chứng từ theo quy định của Nhà nước
 • Dịch vụ ngân hàng điện tử: Chuyển tiền điện tử; Tra cứu số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử giao dịch; Tự động đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, chi tiền tiền gửi ngay trên phần mềm.
 • Cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường, hợp đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…

 

Đánh giá post
.
.
.
.