Tuyển cộng tác viên CTV bán phần mềm kế toán misa

Tuyển cộng tác viên bán phần mềm kế toán misa

Hiện chúng tôi (ADTIMIN – Đại lý chính thức của Misa) đang tuyển cộng tác viên theo hình thức bán hàng, hoa hồng dựa trên đơn hàng bán được, với chính sách hoa hồng cực kỳ hấp dẫn. Các sản phẩm bao gồm:

  • Phần mềm kế toán Misa SME
  • Hóa đơn điện tử Misa Meinvoice
  • Chữ ký số Misa Esign
  • Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe

Liên hệ đăng ký làm cộng tác viên: 0917.757.227

Đối tượng có thể tham gia vào hệ thống bán hàng của chúng tôi bao gồm

  • Đại lý thuế, dịch vụ thuế
  • Kế toán viên của các công ty
  • Các bạn yêu thích bán sản phẩm phần mềm

Mức hoa hồng Misa cho công tác viên

Mức hoa hồng cao tùy theo lượng doanh số đạt được.

Liên hệ đăng ký làm cộng tác viên: 0917.757.227

THỎA THUẬN HỢP TÁC CỘNG TÁC VIÊN (Theo quy định của MISA)

(V/v: Triển khai phần mềm kế toán MISA SME.NET)
Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Cộng tác viên với Công ty Cổ phần MISA, quy định các điều khoản
trong việc hợp tác làm Cộng tác viên triển khai phần mềm kế toán MISA SME.NET. Thỏa thuận này
là hợp đồng điện tử được lập trên tình thần tự nguyện vì sự phát triển chung của Hai Bên. Bằng cách
nhấp chuột vào nút “ĐỒNG Ý” khi đăng ký sử dụng ứng dụng quản lý cộng tác viên của MISA, Cộng
tác viên đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu lựa chọn là cộng tác viên của MISA.

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP TÁC

MISA đồng ý giao cho Cộng tác viên cung cấp Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
MISA SME.NET (sau đây gọi chung là MISA SME.NET), công việc của Cộng tác viên bao gồm:
– Tìm kiếm khách hàng, liên hệ giới thiệu, tư vấn cho khách hàng để lựa chọn giải pháp MISA
SME.NET và hướng dẫn khách hàng thủ tục đăng ký mua MISA SME.NET
– Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng được MISA SME.NET

ĐIỀU 2. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG TÁC VIÊN

2.1 Quyền lợi của Cộng tác viên
– Được nhận hoa hồng cộng tác viên từ MISA theo quy định được nêu tại Điều 4 của thỏa thuận này.
– Được MISA tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, chính sách giá, thị trường, đối thủ cạnh tranh để tự tin tư vấn
sản phẩm, đem lại giá trị cho khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của xã hội
– Được áp dụng khuyến mãi theo chương trình chung đã công bố của MISA khi bán hàng cho khách
hàng.
– Được MISA cung cấp công cụ để quản lý thông tin khách hàng và hoa hồng cộng tác viên Cộng tác
viên được hưởng.
– Được MISA đồng hành, chia sẻ kiến thức bán hàng giúp gia tăng doanh số, thu nhập và những kiến
thức quản lý, phát triển bản thân.
2. 2 Trách nhiệm của Cộng tác viên
– Tìm kiếm khách hàng, liên hệ giới thiệu và tư vấn cho khách hàng để khách hàng lựa chọn giải
pháp MISA SME.NET
– Cung cấp cho khách hàng thông tin mã giới thiệu, giảm giá của Cộng tác viên và hướng dẫn khách
hàng cách thức mua MISA SME.NET để đảm bảo Cộng tác viên được hưởng hoa hồng được nêu tại
Điều 4 của thỏa thuận này.
– Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng được MISA SME.NET
– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật Việt Nam

ĐIỀU 3. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MISA

3.1 Quyền lợi của MISA
– Được thu 100% giá trị đơn hàng khách hàng đặt mua MISA SME.NET.
Phiên bản 2.0 ngày 20/05/2020
– MISA có quyền thay đổi mọi nội dung liên quan đến các điều khoản được nêu tại thỏa thuận này mà
không cần thông báo trước.
3. 2 Trách nhiệm của MISA
– Cung cấp công cụ để Cộng tác viên chủ động tự thiết lập mã giới thiệu/giảm giá, quản lý khách hàng,
tiền hoa hồng…
– Tư vấn hỗ trợ để Cộng tác viên hiểu về sản phẩm và cách thức bán MISA SME.NET. Cung cấp cho
Cộng tác viên các thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại website: http://www.misa.com.vn/
– Thực hiện các hoạt động marketing quảng cáo để giới thiệu MISA SME.NET
– Thu tiền và cấp quyền sử dụng MISA SME.NET, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng
– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản hoa hồng cho Cộng tác viên theo nội dung được nêu tại Điều 5
của thỏa thuận này
– Nộp thuế TNCN thay cho Cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN

4.1 Hoa hồng Cộng tác viên được hưởng
– Hoa hồng bán sản phẩm lần đầu = X nhân tổng giá trị đơn hàng khách hàng đặt mua theo giá
bán công bố của MISA tại website http://www.misa.com.vn/ sau khi trừ đi các khoản giảm giá
(nếu có). Trong đó:
o X là tỷ lệ hoa hồng Cộng tác viên được hưởng tính theo số lượng sản phẩm Cộng tác viên
bán được lũy kế trong năm dương lịch:
 Từ sản phẩm thứ 01 đến 05: X = 15%
 Từ sản phẩm thứ 06 trở đi: X = 18%.
4.2 Điều kiện để Cộng tác viên hưởng hoa hồng
– Đơn hàng đặt mua MISA SME.NET phải kèm theo mã giới thiệu/giảm giá của Cộng tác viên và đã
được thanh toán 100% giá trị.
– Cộng tác viên không được hưởng hoa hồng trong trường hợp bán mới/bán dịch vụ cập nhật MISA
SME.NET cho chính đơn vị Cộng tác viên đang công tác.

ĐIỀU 5. ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN

5.1 Đối soát hoa hồng cộng tác viên
– MISA và Cộng tác viên thống nhất thực hiện đối soát hoa hồng theo định kỳ như sau:
o Đối với hoa hồng bán sản phẩm lần đầu: Đối soát và thanh toán hoa hồng hàng tháng
– Quy trình đối soát:
o Chậm nhất vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, MISA phải gửi đề nghị Cộng tác viên
xác nhận hoa hồng trên MISA Partner.
o Cộng tác viên phản hồi xác nhận hoa hồng được hưởng cho MISA trên MISA Partner.
Phiên bản 2.0 ngày 20/05/2020
o Đến hết ngày làm việc thứ 7 của tháng tiếp theo, nếu chưa thống nhất được số tiền hoa hồng cộng
tác viên được hưởng, MISA và Cộng tác viên thống nhất sẽ tạm tính theo số MISA đã thông báo
cho Cộng tác viên tính đến ngày này. Số tiền hoa hồng chênh lệch (nếu có) sẽ được đưa vào xử lý
ở kỳ đối chiếu tiếp theo.
5.2 Thanh toán hoa hồng cộng tác viên
– Điều kiện thanh toán hoa hồng: Cộng tác viên cập nhật đầy đủ các thông tin hồ sơ cộng tác
viên trên MISA Partner, bao gồm:
o Thông tin chung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ
chiếu, mã số thuế cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, email, đơn vị công tác
o Thông tin tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản, số tài khoản, chi nhánh mở tài khoản.
o Hồ sơ bằng hình ảnh: Ảnh đại diện, Chứng minh nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu
– Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày MISA và Cộng tác viên thống nhất được số tiền hoa hồng và
Cộng tác viên cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trên MISA Partner, MISA phải chuyển khoản thanh
toán 01 lần số tiền hoa hồng cho Cộng tác viên sau khi đã khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân theo quy
định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì Hai Bên sẽ cùng bàn bạc, thống
nhất và tìm giải pháp khắc phục.
– Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà Hai Bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết
được thì Hai Bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn Tp.Hà Nội để giải
quyết..

Đánh giá post
.
.
.
.