Hướng Dẫn bán hàng có ứng trước ngoại tệ Fast Accouting Online

Để các bạn hiểu thêm về chức năng Hạch toán bán hàng có ứng trước ngoại tệ trên phần mềm Fast Accouting Online. 

Dưới đây là bảng hướng dẫn cùng tìm hiểu nhé. Hướng dẫn bán hàng có ứng trước ngoại tệ Fast Accouting Online

Hạch toán

Hạch toán doanh thu 

  • Nợ TK 131             Phải thu khách hàng (theo tỷ giá ứng trước và tỷ giá ngày giao dịch)

              Có TK 511             Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo tỷ giá ứng trước và tỷ giá ngày giao dịch)

              Có TK 3331           Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (theo tỷ giá ngày giao dịch)

Hạch toán giá vốn

  • Nợ TK 632                  Giá vốn hàng bán

              Có TK 155, 156      Thành phẩm; Hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện 

  • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, Hoá đơn dịch vụ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Hóa đơn xuất khẩu có ứng trước

  • Tại trường Tỷ giá: nhâp vào tỷ giá ngày giao dịch (tỷ giá mua vào của Ngân hàng nơi chỉ định khách hàng thanh toán).
  • Thẻ ứng trước: nhập vào số tiền ngoại tệ và tỷ giá tại thời điểm người mua ứng trước tiền hàng hoặc nhấn vào nút Lấy dữ liệu trên thanh công cụ để chọn chứng từ thu ứng trước. 

  • Nhấn Lưu.
  • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

  • Theo qui định, hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu theo tỷ giá ứng trước (ứng với số tiền ngoại tệ ứng trước) và theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch (ứng với số tiền còn lại của hoá đơn). Riêng tiền thuế (nếu có) vẫn phải ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch.
  • Để hiển thị thẻ ứng trước trên màn hình nhập liệu, người dùng liên hệ nhân viên tư vấn FAST để được hỗ trợ.
Đánh giá post
.
.
.
.