Hướng Dẫn Nhập Số Dư Công Nợ Đầu Kỳ

Vào số dư công nợ đầu kỳ 

Chức Năng:

  • Dùng để cập nhật số dư công nợ phải thu đầu kỳ cho các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên trước khi sử dụng chương trình. 

Hướng dẫn thực hiện:

  • Vào phân hệ Bán hàng\ Số dư đầu kỳ…\ Vào số dư công nợ đầu kỳ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Giải thích một số trường thông tin liên quan:

  • Cột Đầu năm: nhập số dư đầu năm tài chính cho năm bắt đầu sử dụng chương trình. Các trường tại cột này chỉ được phép nhập nếu Ngày bắt đầu nhập liệu khác với Ngày bắt đầu năm tài chính, nếu trùng thì số dư đầu năm không cần nhập mà ngầm định gán bằng số dư đầu kỳ. Thông tin này để lên Bảng cân đối kế toán cho năm đầu tiên sử dụng chương trình.
  • Cột Đầu kỳ: nhập vào số dư đầu kỳ bắt đầu sử dụng chương trình.

Lưu ý:

  • Số dư đầu năm có thể chỉ cần nhập số liệu tổng hợp theo tài khoản (tại chức năng Vào số dư đầu kỳ tài khoản), không cần thiết phải nhập chi tiết theo từng đối tượng, khi đó cần phải khai báo tham số Vào chi tiết số dư khách hàng/nhà cung cấp đầu năm tài chính = Không (tại chức năng Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán). 
  • Chức năng này chỉ nhập 1 lần cho số dư tại Ngày bắt đầu nhập liệu, số dư cuối mỗi kỳ tiếp theo sẽ được hệ thống tự động tính toán.

Nhấn Lưu.

Như vậy là mọi người đã thao tác xong việc nhập số dư công nợ đầu kỳ rồi. 

Nếu có thắc mắc hay không hiểu mọi người liên hệ theo Tổng đài CSKH: 1900-2130 (24/7) 

Nếu tìm hiểu mua phần mềm Fast Accounting Online ( FAO ) Liên hệ ngay 0917.457.337 – 0918.437.227 để được tư vấn thêm

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.