Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử Fast e-Invoice giúp khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi.

 

Người mua sẽ nhận được thư (Email) thông tin hóa đơn điện tử sau khi người bán phát hành trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice. Các thông tin chính bao gồm:
 • Số hóa đơn (Invoice Number)
 • Ký hiệu hóa đơn (Serial Number)
 • Mẫu số hóa đơn (Invoice Form)
 • Mã số tra cứu hóa đơn (Secure Key for Searching).
Để tra cứu hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau đây:
Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên trang tra cứu hóa đơn https://einvoice.fast.com.vn
Đường dẫn (Link) https://einvoice.fast.com.vn có sẵn trong nội dung của Email thông báo phát hành hóa đơn điện tử mà người dùng nhận được. Người dùng có thể tra cứu bằng Mã nhận hóa đơn (Mã số tra cứu hóa đơn) hoặc Tệp hóa đơn gốc (XML).
Tra cứu bằng mã nhận hóa đơn
 • Bước 1. Tích chọn ô “Mã nhận hóa đơn”, sao chép (Copy) “Mã số tra cứu hóa đơn” rồi dán (Paste) vào ô “Mã số… “.
  Lưu ý: Mã số tra cứu hóa đơn được gửi theo email thông báo phát hành nhận được.
  • Trong trường hợp, người dùng bấm trực tiếp vào liên kết tra cứu

https://einvoice.fast.com.vn

  •   trong Email và trong ô “

Mã số

  …” đã có sẵn giá trị thì không cần phải Copy/Past mã số để tra cứu mà thực hiện bước tiếp sau.
 • Bước 2. Nhập vào ô “Mã xác thực” với chuỗi ký tự thể hiện trên màn hình. Nếu không nhìn rõ, nhấn “Chọn mã xác thực khác” để hiển thị lại chuỗi khác.
 • Bước 3. Bấm  “Nhận” để tra cứu.

Tra cứu bằng tệp hóa đơn gốc (XML)
 • Bước 1. Tích chọn ô “Hóa đơn gốc (XML)” để tải lên tệp tin hóa đơn điện tử có định dạng XML được gửi theo Email thông báo phát hành nhận được. (Tệp XML phải được tải trước về máy tính, liên kết tải về có sẵn trong Email thông báo phát hành).
 • Bước 2. Nhập vào ô “Mã xác thực”.
 • Bước 3. Bấm “Nhận” để tra cứu.

Với Cách 1, tại giao diện xem hóa đơn, người dùng có thể thực hiện thêm các thao tác: Tải bản thể hiện hóa đơn điện tử (PDF), Tải tệp hóa đơn gốc (XML), Tải thông tin chứng thư số, Người mua chuyển đổi hóa đơn sang chứng từ giấy.
Cách 2: Tra cứu trên Website https://invoice.fast.com.vn/

 • Bước 2Nhập mã số tra cứu hóa đơn, lựa chọn Xem trực tiếp, Tải hóa đơn gốc (XML) hoặc tải file PDF tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng, sau đó bấm nút “Tìm kiếm” để tra cứu.

Lưu ý: Mã số tra cứu hóa đơn được gửi theo email thông báo phát hành nhận được.

Cách 3: Tra cứu trên ứng dụng di động (Mobile App)
 • Bước 1: Cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn tại đây.
 • Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản truy cập trên hệ thống Fast e-Invoice (dành cho người bán) hoặc liên hệ với người bán để có thông tin tài khoản đăng nhập (dành cho người mua).
 • Bước 3: Trên giao diện ứng dụng, có thể xem Danh sách hóa đơn, bản thể hiện hóa đơn (PDF) và tải tệp hóa đơn gốc (XML) (dành cho người bán) hoặc Tra cứu hóa đơn ở phần báo cáo (dành cho người mua). Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.
Đánh giá post
.
.
.
.