Phân hệ quản lý hàng tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho cung cấp các thông tin tức thời về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp. Phân hệ này quản lý tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa, quản lý hàng hóa chi tiết tới từng kho hàng. Phân hệ này cho phép tính chi phí hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa nhằm đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.

Quản lý hệ thống danh mục hàng hóa, vật tư

 • Độ rộng của mã vật tư lên đến 16 ký tự
 • Cho phép phân vật tư theo các loại sau: Vật tư, Nhiên liệu, CCDC, Bán thành phẩm, Thành phẩm, Hàng hoá
 • Cho phép người sử dụng phân nhóm vật tư theo nhu cầu tuỳ chọn và mô tả thêm nhiều thông tin khác nhau về vật tư
 • Cho phép xếp loại vật tư dựa vào việc sử dụng hàng năm trên cơ sở phân loại ABC.

Khai báo kho hàng

 • Cho phép khai báo không giới hạn số lượng kho hàng.

Quản lý nhập xuất kho

 • Hỗ trợ các dạng nhập xuất sau:
  • Nhập mua, nhập từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập hàng bán bị trả lại, nhập khác;
  • Xuất bán, xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển, xuất trả lại nhà cung cấp, xuất khác.
 • Cho phép quản lý vật tư theo từng nội dung giao dịch nhập/xuất
 • Cho phép hiện tồn kho tức thời vật tư trên các màn hình xuất kho
 • Cho phép xuất điều chuyển tự động tạo phiếu nhập điều chuyển.

Tính giá hàng tồn kho

Cho phép tính giá hàng tồn kho theo các phương pháp sau:

 • Giá trung bình tháng
 • Giá trung bình theo ngày
 • Giá nhập trước xuất trước.
 • Giá tồn kho tức thời

Báo cáo

 • Hệ thống sổ sách, báo cáo tồn kho đa dạng
 • Mẫu báo cáo linh hoạt, tùy chọn kết xuất đa dạng (số lượng, số lượng và giá trị, theo tiền hạch toán và theo ngoại tệ).

Kết nối với các phân hệ khác: 

 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho có sự ảnh hưởng qua lại với các phân hệ kế toán tổng hợp, phân hệ mua hàng, phân hệ bán hàng và giá thành sản phẩm, một số liên hệ là bắt buộc, một số khác có thể tùy chọn có hoặc không.
Đánh giá post
.
.
.
.