Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Phần mềm kế toán cho công ty du lịch, doanh nghiệp quản lý kinh doanh lĩnh vực du lịch

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực du lịch như: quản lý các gói tour du lịch, quản lý báo giá cho nhiều đối tượng, quản lý đặt, đổi hay hủy tour, quản lý tiền cọc và tiến độ thanh toán từng hợp đồng, quản lý doanh thu, chi phí, lãi/lỗ theo từng hợp đồng …
Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.

phần mềm kế toán công ty du lịch

1. Quản lý dịch vụ theo nhiều gói dịch vụ khác nhau

VD: Tour du lịch trong nước, nước ngoài, tua tự chọn, teambuilding, team cố định …
Doanh thu theo từng nhóm dịch vụ là bao nhiêu => nhóm nào mang lại hiệu quả doanh thu cao.

2. Quản lý nhập xuất, tồn kho hàng khuyến mại

Phần mềm giúp theo dõi được những hóa đơn bán hàng nào hay những khách hàng nào được tặng thêm quà tặng, số lượng hàng đã tặng là bao nhiêu.

3. Quản lý báo giá

Phần mềm giúp quản lý báo giá theo từng đối tượng để gửi báo giá cho khách hàng và khi cần có thể mở lên xem.
Báo giá cho các nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ tương tự nhau giúp tiết kiệm thời gian

4. Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch

– Giúp tính giá thành theo từng hợp đồng, tour du lịch: tính theo từng bước, phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí, nghiệm thu hợp đồng, phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung.
– Dễ dàng hủy hợp đồng tour đã ký với khách hàng.
– Dễ dàng biết đc có bao nhiêu hợp đồng hủy trong kỳ

5. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Phần mềm giúp DN thống kê được chi phí quà tặng, phí hướng dẫn viên, chi phí thuê xe, …..& chi phí nào phát sinh nhiều.

6. Quản lý doanh thu, chi phí lãi lỗ theo từng hợp đồng

Phần mềm giúp khách hàng bất kỳ khi nào cũng có thể theo dõi được doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu và mang lại lợi nhuận bao nhiêu để lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá được hiệu quả kinh doanh.

7. Quản lý tiền đặt cọc ứng trước của từng khách hàng

Phần mềm giúp dễ dàng quản lý được công nợ của khách hàng theo từng hợp đồng tour: đã đặt cọc bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu chưa thanh toán.

8. Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Phần mềm giúp DN quản lý:
– Với từng nhà cung cấp, DN còn nợ bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu => cơ sở giúp  đối chiếu công nợ phải từng nhà cung cấp khi nhà cung cấp nhắc nợ.
– Với từng hợp đồng trong kỳ có phát sinh công nợ là bao nhiêu, của hợp đồng nào, đã thanh toán hết hay chưa và khách hàng nào sắp tới hạn thanh toán, đã quá hạn thanh toán.
– Lập kế hoạch thu nợ của khách hàng, ghi chép lại những lời hứa thanh toán của khách hàng và giúp đánh giá hiệu quả công nợ khách hàng theo từng nhân viên kinh doanh.
– Dễ dàng đối chiếu công nợ với bộ phận kinh doanh và nhắc nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.
Quản lý bằng phần mềm đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp, giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình doanh nghiệp để đưa ra những quyết định hợp lý.
Đánh giá post
.
.
.
.