Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải logistics

Phần mềm dành cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, quản lý xe, kho bãi, logistics

Phần mềm quản lý vận tải, vận chuyển, container, logistics là phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù riêng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyên, giao nhận (hàng không, đường bộ, đường biển), các công ty xuất nhập khẩu và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải giảm thiểu các nhầm lẫn và cải thiện hiệu suất trong khâu vận tải vận chuyển hàng hóa. Quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu đặt hàng đến kết thúc quá trình giao nhận. chuyển điều phối xe cho từng container, quản lý đầu kéo và tính hiệu quản hoạt động cho từng container vận chuyển. Phần mềm đơn giản dễ cài đặt và sử dụng, tính bảo mật cao.
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải có những nghiệp vụ đặc thù so với các doanh nghiệp khác như phải thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ vận chuyển, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng, đầu phương tiện, quản lý công nợ, tình hình nguyên vật liệu phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng từng phương tiện…
>> Kế toán doanh nghiệp vận tải và những nghiệp vụ quan trọng cần biết
>> Vận tải và viễn thông đang là lĩnh vực được tăng cường vốn nhiều nhất
>> Hướng dẫn hạch toán kế toán trong lĩnh vực vận tải đường bộ
>> Kế toán chi phí và định mức trong doanh nghiệp vận tải
>> Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải

Các doanh nghiệp vận tải do có nhiều những nghiệp vụ đặc thù nên cần phương pháp quản lý tài chính, kế toán hiệu quả nhằm tránh thất thoát, chính xác về số liệu và thậm chí có khả năng phân tích nhằm tìm ra những số liệu chưa phù hợp để thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả của cả doanh nghiệp vận tải.Dưới đây là một số phương pháp giúp doanh nghiệp lĩnh vực vận tải quản lý hoạt động tài chính kế toán tốt hơn.

1. Quản lý bằng quy trình ngoài

Các nghiệp vụ đặc thù tiêu biểu của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải logistics phải kể đến là tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyến; theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện; quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe; quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe; xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển; quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe; thống kê các khoản phí theo từng khoản mục.

Để thực hiện được các phương pháp này kế toán công ty về dịch vụ xây dựng cần lập một quy trình theo dõi dựa trên một số công cụ có sẵn như Excel để theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện; xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển, quản lý công nợ và thông kế các khoản chi phí.xe tải

Khối lượng các mục trên các công cụ có sẵn như Excel sẽ nhiều khi kế toán sử dụng phương pháp này, do các nghiệp vụ có liên quan chặt chẽ đến nhau khiến kế toán cần sử dụng nhiều bảng biểu, điều này rất có thể dẫn đến tình trạng sai sót hoặc nhầm lẫn.

Để hoàn thành tốt theo phương pháp này, kế toán cần có kỹ năng về excel tốt, thêm vào đó, kế toán cần có nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên cập nhập những quy định đối với doanh nghiệp vận tải của mình.

2. Quản lý bằng phần mềm

Do nghiệp vụ phức tạp và dễ nhầm lẫn, kế toán các doanh nghiệp vận tải nên sử dụng phần mềm nhằm đơn giản hóa công việc của mình. Các doanh nghiệp vận tải có thể thực hiện được mọi nghiệp vụ với phần mềm kế toán.

– Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyển: Khi sử dụng phần mềm, trong kỳ, khi phát sinh các khoản chi phí như xăng, dầu, phí cầu đường, chi phí bảo trì , chi phí trả cho doanh nghiệp tài xế thì phần mềm sẽ tự động hạch toán từng hợp đồng vận chuyển, từng phương tiện vận chuyển. Thêm vào đó, phần mềm còn tự động tính giá thành từng hợp đồng từng phương tiện vận chuyển ghi nhận giá vốn dịch vụ.

– Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện: Phần mềm sẽ giúp các kế toán doanh nghiệp vận tải tổng hợp tồn kho theo hợp đồng: quản lý tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng cho từng phương tiện. Quản lý tình hình kho còn bao nhiêu vật tư, linh kiện để chuẩn bị mua hàng nếu phụ kiện đó sắp hết.
– Xác định lãi/lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển một cách tự động.
– Quản lý công nợ tạm ứng theo theo từng lái xe chính xác.
– Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí

– Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phíQuản lý bằng phần mềm giúp doanh nghiệp vận tải hoạt động hiệu quả hơn trong việc công tác tài chính – kế toán.

Đánh giá post
.
.
.
.